Propozice

Kde:

ZŠ nám. 28. října 1708, Tišnov

Cena kempu:

3.990,— Kč (zahrnuje ubytování, stravování, pitný režim, pronájem hal a sportovišť, kempové tričko, ceny do soutěží atd.)

Příjezd:

Neděle – 5. 7. 2020 mezi 14:30–16.00 hod.

Odjezd:

Pátek – 10. 7. 2020 mezi 13:00–14:00 hod.

Doprava:

Vlastní

Ubytování:

V prostorách ZŠ (molitanové matrace na místě, s sebou nutný spací pytel, polštář a elastické prostěradlo).

Stravování:

5x denně

Sportoviště:

Dvě tělocvičny ZŠ, venkovní basketbalové hřiště a sportovní areál s umělým povrchem při ZŠ, sportovní haly v Tišnově

Věková kategorie:

Camp je určen pro chlapce a dívky – aktivní hráče ročníku 2000 až 2007 a hráčky ročníku 2000 až 2006.

Zaměření kempu:

Tréninky budou zaměřeny na zdokonalování individuálních herních činností jednotlivce a jejich uplatnění v různých fázích hry. Základy atletické přípravy, kompenzační a protahovací cvičení. Součástí programu budou mimo jiné i soutěže o ceny.

Trenéři:

Hlavním trenérem je bývalý reprezentační rozehrávač a hráč Mattoni NBL, v současnosti trenér mládeže Štěpán Vrubl. Všechny tréninky povedou kvalifikovaní brněnští i mimobrněnští trenéři.

Hosté:

Campu se zúčastní mimo jiné současný reprezentační pivot a hráč mistrovského Nymburka Petr Benda a další současní i bývalí hráči a reprezentanti.

Přihlášky:

Přihlašování probíhá elektronicky na stránkách www.basketcamp-tisnov.cz/prihlaska nebo www.sambsmbrno.cz nejpozději do 14. 6. 2020.

V přihlášce uveďte jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakty, číslo zdravotní pojišťovny, velikost trička.

Úhrada platby do 20. 6. 2020 - na bankovní účet č.: 474713002 / 5500
Variabilní symbol platby = rodné číslo účastníka + do doplňkového textu platby uveďte jméno účastníka.

Povinné vybavení:

  • sálová obuv
  • obuv na venkovní hřiště
  • tmavý a světlý dres (tričko)
  • vlastní basketbalový míč
  • švihadlo
  • plavky
  • sportovní oblečení
  • přezůvky

Každý účastník campu musí mít zdravotní kartu pojištěnce a potvrzení o bezinfekčnosti (ke stažení zde) ne starší než 3 dny. Úrazové pojištění po dobu pobytu si každý účastník hradí sám.

Účastníci jsou povinni dodržovat řád campu, se kterým budou seznámeni v den nástupu. Při jeho hrubém porušení mohou být vedením vyloučeni bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Přihlášeným, kteří zaplatí účastnický poplatek a nebudou se moci z vážných důvodů campu zúčastnit, bude stržen administrativní poplatek ve výši 300 Kč, za předpokladu, že ohlásí svou nepřítomnost do desíti dnů před zahájením campu. Po tomto termínu bude stržen poplatek ve výši 500 Kč a zbylý doplatek bude zaslán zpět na účet, ze kterého byl zaslán.

Pořadatel neručí za ztrátu cenných předmětů. Větší obnosy peněz si mohou účastníci odložit u vedoucího campu.

______________________________________________________________________

Za organizátory:

Štěpán Vrubl tel.: + 420 777 662 661 e-mail: vrublstepan@gmail.com

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací